PREKLADATEĽSKÉ A TLMOČNÍCKE SLUŽBY

ANGLICKÝ, TALIANSKY A SLOVENSKÝ JAZYK

HĽADÁTE RÝCHLY A KVALITNÝ PREKLAD ALEBO TLMOČENIE ZA DOBRÚ CENU?

STE NA SPRÁVNEJ ADRESE.

VYUŽITE TIETO VÝHODY:

– výhodná cena –
– zaručený termín dodania prekladu –
– možnosť kontaktu aj cez víkendy a počas sviatkov –
– žiadna prirážka za expresné vyhotovenie prekladu –
– priama spolupráca s prekladateľom bez prítomnosti prekladateľskej agentúry –
– korektúra preloženého textu rodeným hovorcom, ktorým je iná osoba ako prekladateľ bez príplatku –
– vysoká kvalita služieb vďaka profesionálnym jazykovým znalostiam získaným počas štúdia, prekladateľskej a tlmočníckej praxe na Slovensku aj v zahraničí –

PROFIL

Moje meno je Gabriela Gurová a poskytujem prekladateľské a tlmočnícke služby v kombinácii anglický jazyk a taliansky jazyk – slovenský jazyk a slovenský jazyk – anglický a taliansky jazyk. Po skončení obchodnej akadémie som vyštudovala odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo v špecializácii anglický a taliansky jazyk na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas štúdia na univerzite som získala štipendium vlády Talianskej republiky a diplomovú prácu na tému Differenze interculturali nella comunicazione tra i negoziatori italiani e slovacchi som pripravovala na univerzite Università degli Studi Roma 3. Vďaka viacerým dlhodobým pobytom v zahraničí som okrem teoretických vedomostí nadobudla aj jazykové a interkultúrne zručnosti. Od roku 2011 pracujem ako profesionálna prekladateľka a tlmočníčka a služby poskytujem prekladateľským agentúram, spoločnostiam, inštitúciám a individuálnym klientom z celého sveta.

SLUŽBY

PREKLADY:

Technické a odborné texty:
návody na používanie, technické špecifikácie, karty bezpečnostných údajov, prepravné dokumenty, patenty, podniková dokumentácia
Právne texty:
zmluvy, osvedčenia, splnomocnenia, výpisy z obchodného registra, dokumenty pre EÚ (texty pre Európsku komisiu a Súdny dvor Európskej komisie), spoločenské zmluvy a zakladateľské listiny
Komerčné texty:
katalógy, letáky, propagačné materiály, webové stránky, obchodné zmluvy, reklamné texty
Špecializácia:
• ekonómia • textilný priemysel • móda a obuv • drevospracujúci priemysel • chémia • metalurgický priemysel • strojársky priemysel • gumárenský priemysel • právo • cestovný ruch • elektronika • účtovníctvo • marketing • ľudské zdroje a psychológia

TLMOČENIE:

V rámci ponuky poskytujem služby simultánneho, konzekutívneho a sprievodcovského tlmočenia na Slovensku aj v zahraničí.

Aký typ tlmočenia potrebujem?

Simultánne tlmočenie je typ tlmočenia z jedného jazyka do druhého, pri ktorom tlmočník reprodukuje prejav súčasne s rečníkom. Tento typ tlmočenia sa používa na medzinárodných konferenciách, stretnutiach a rokovaniach pri väčšom počte účastníkov.

Konzekutívne tlmočenie je typ tlmočenia z jedného jazyka do druhého, pri ktorom tlmočník reprodukuje prejav až po vypočutí celého textu alebo jeho časti. Tento typ tlmočenia sa používa pri stretnutiach a rokovaniach pri menšom počte účastníkov.

Sprievodcovské tlmočenie je typ tlmočenia, pri ktorom tlmočník sprevádza klienta a pomáha mu pri komunikácii v každej situácii. Používa sa pri neformálnych stretnutiach, prehliadkach miest, múzeí a pamiatok.

REFERENCIE

NAJVÝZNAMNEJŠIE PROJEKTY

PREKLADY

• AALS • Alchemic Dream • ASAP Translation • Booking.com • Enel • Eurotranciati • Európska komisia • Európsky súdny dvor
• Fiat • Leica • Minox • Presto Praha • Punto Azzurro • Rapier • Stilus • Tacchella Macchine • Translated.net • Visit Italy Tours

TLMOČENIE

DLHODOBÉ TLMOČENIE TECHNOLOGICKÝCH PROCESOV
A ŠKOLENIA OBSLUHUJÚCEHO PERSONÁLU VÝROBNÝCH STROJOV A ZARIADENÍ:

– Alfagomma, Malajzia–
– Nemak Slovakia –
– Eurotranciati –

DLHODOBÉ SPRIEVODCOVSKÉ TLMOČENIE

– v Ríme a v talianskych regiónoch Abruzzo a Marche –

JAZYKOVÉ PORADENSTVO A LOKALIZÁCIA

– Apple –
– Visit Italy Tours –
– ICUC Moderation –

Odporúčam: www.mimica.eu

CENY

Ceny prekladateľských služieb sú stanovené na základe špecifikácie a požiadaviek klienta. Cena závisí na odbornosti a dĺžke textu. Na základe vášho dopytu vám navrhnem najvýhodnejšie riešenie a vypracujem individuálnu cenovú ponuku. Cenu vám určím vopred a potvrdím v objednávke. Stanovenú cenu nikdy nemením. Ak máte záujem o nezáväznú cenovú ponuku, vyplňte formulár, pošlite e-mail na adresu gabriela@gurova.sk alebo ma kontaktujte telefonicky.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

KONTAKT

Mgr. Gabriela Gurová

preklady a tlmočenie

Nová 117/18
962 62 Sása
Slovenská republika